تبلیغات
عاشقانه - رفتن یا ماندن ...........

عاشقانه

ترنم نگاهت ابر های بار ور
و معانی شعر باران
صدای رعد وجودم را زیر باران فریاد میزند
رفتن یا ماندن
من خیس شدن را دوست دارم
من قدم به قدم هوای این شهر را دوست دارم
ارامش نگاهت برایم ماندن است
میترسم کلامت رفتن باشد
در کوچه محبت خیس شدن گناه نیست
من در این کوچه روزی قدم خواهم زد
و ان لحظه که به تو رسیدم خواهم گفت:
دوست دارم باران را
ماندن و ماندن را
معانی مجهول ترنم را
 تو را............................
و باز هم رفتن یا ماندن

نوشته شده در دوشنبه 25 مهر 1390 ساعت 09:16 ب.ظ توسط ستایش نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak